מחירון סמלי ואותות ליונס

מועדון ליונס נס ציונה
Last Updated: Thu 21/07/2016 19:04:54 $=3.858₪

SKUImageתיאורתיאור נוסףמחירכמותסך הכול
B12MINI LAPEL TACKסיכת חבר קטנה23 ₪
B161/2 INCH REG LAPEL TACKסיכת חבר רגילה21 ₪
B2CLUTCH LAPEL TACKסיכת חבר גדולה29 ₪
B4CHMINIATURE CHARTER LAPEL TACKסיכת חבר מקים קטנה26 ₪
B2CHCHARTER MEMBER LAPEL TACKסיכת חבר מקים רגילה26 ₪
תוסף חבר מקים1 ₪
B18PCLUB OFFICER LAPEL TACK
PRESIDENT LAPEL TACK
סיכת נשיא161 ₪
B18PP PAST PRES LAPEL TACKסיכת נשיא לשעבר161 ₪
B18S SECRETARY LAPEL TACKסיכת מזכיר161 ₪
B18T TREASURER LAPEL TACKסיכת גזבר161 ₪
B18VP VICE PRES LAPEL TACKסיכת סגן נשיא161 ₪
B1PCLUB OFFICER LAPEL TACK
PRESIDENT LAPEL TACK
סיכת נשיא - גדולה177 ₪
B1PP PAST PRESIDENT LAPEL TACKסיכת נשיא לשעבר - גדולה177 ₪
B1S SECRETARY LAPEL TACKסיכת מזכיר - גדולה177 ₪
B1T TREASURER LAPEL TACKסיכת גיזבר - גדולה177 ₪
B1VP VICE PRESIDENT LAPEL TACKסיכת סגן נשיא - גדולה177 ₪
B14DGDISTRICT OFFICER LAPEL TACK
DIST GOV GF PLAIN LAPEL TACK
סיכת נציב259 ₪
B14PDG PAST DIST GOV GF PL LAPEL TACKסיכת נציב לשעבר259 ₪
B14CS CAB SECY GF LAPEL TACKסיכת מזכיר קבינט259 ₪
B14CC2 COUNCIL CHPRSN GF LAPEL TACKסיכת חבר נציבות259 ₪
B14PCC2 PAST COUNC CHPRSN PL LPL TCKסיכת חבר נציבות לשעבר259 ₪
B14RC2 REGION CHAIRPERSON PLAIN TACKסיכת ראש אזור259 ₪
B14ZC2 ZONE CHAIRPERSON GF PL TACKסיכת ראש נפה259 ₪
L9PLEO CLUB OFFICER EMBLEMSסיכת נשיא לאו54 ₪
L9PP סיכת נשיא לשעבר לאו54 ₪
L9S סיכת מזכיר לאו54 ₪
L9T סיכת גזבר ליאו54 ₪
L1ALEO CLUB ALPHA LAPEL TACKסיכת לאו27 ₪
G4682DISTRICT CHAIRPERSON TABתוסף חבר נציבות20 ₪
PA55 YEAR ATTENDANCE AWARDצלש 5 שנות נוכחות32 ₪
PA1010 YEAR ATTENDANCE AWARDצלש 10 שנות נוכחות32 ₪
PA1515 YEAR ATTENDANCE AWARDצלש 15 שנות נוכחות32 ₪
PA2020 YEAR ATTENDANCE AWARDצלש 20 שנות נוכחות32 ₪
PA2525 YEAR ATTENDANCE AWARDצלש 25 שנות נוכחות32 ₪
PA3030 YEAR ATTENDANCE AWARDצלש 30 שנות נוכחות32 ₪
PA3535 YEAR ATTENDANCE AWARDצלש 35 שנות נוכחות32 ₪
PA4040 YEAR ATTENDANCE AWARDצלש 40 שנות נוכחות32 ₪
PA6565 YEAR ATTENDANCE AWARDצלש 65 שנות נוכחות32 ₪
CMC50CHARTER MONARCH CHEVRONS
CHEVRON CHARTER 50 YR AWARD
צלש 50 שנה להקמה15 ₪
CMC55 CHEVRON CHARTER 55 YR AWARDצלש 55 שנה להקמה15 ₪
CMC60 CHEVRON CHARTER 60 YR AWARDצלש 60 שנה להקמה15 ₪
CMC65 CHEVRON CHARTER 65 YR AWARDצלש 65 שנה להקמה15 ₪
NM10NEW MEMBER INDUCTION KIT ENערכת חבר חדש20 ₪
D124PRESSURE MEMBER DECALמדבקה לרכב - ליונס בינלאומי16 ₪
D124ILPRESSURE MEMBER DECALמדבקה לרכב - ליונס ישראל5 ₪
D118EMBLEM DECALמדבקה קטנה לרכב16 ₪
D16718 INCH LIONS EMBLEM DECALמדבקת רחוב 45 סמ152 ₪
G1359TIE BARמהדק עניבה72 ₪
A173EMBLEM TIEעניבה138 ₪
G1462עט פרקר83 ₪
G25BRONZE BELLפעמון96 ₪
G1534PARKER IM BALL PEN PEARL CTעט פרקר83 ₪
G1307PAPERMATE BREEZE PENעט16 ₪
G1589INKJOY BALL PEN BLUEעט כחולה7 ₪
G1590INKJOY BALL PEN REDעט אדומה7 ₪
CENT50CENTENNIAL BUTTON 10/PACKכפתור 100 שנה (10 יח)20 ₪
G15125" ROUND JAR OPENERפותח מכסה צנצנת7 ₪
M1ZC2ZONE CHAIRPERSON MEDALמדליית ראש נפה1 ₪
ILVestוסט זוהר - ליונס ישראל20 ₪
ILPostאריזה ומשלוח15 ₪
  

סה"כ הזמנה

   
      

שם המזמין / מועדון

  

כתובת למשלוח

     

יש להדפיס את ההזמנה ולשלוח בצירוף התשלום לאלדד גלקר, ת.ד. 499 נס ציונה 7410401

העברות / המחאות לזכות חשבון על שם ליונס נס ציונה, בנק דיסקונט (11) סניף נס ציונה (117) חשבון 4484


המזמין מתחייב לשלם את מלא התמורה בעבור הפריטים מייד עם אספקתם ומתיר למועדון נס ציונה להמחות את החוב באם לא ישולם כאמור.
הננו מאשרים כי חתמנו מטעם המזמין וכי הננו מוסמכים לחייב את המזמין בהזמנה זו וכי במידה ויסתבר שלא היינו מוסמכים לכך ו/או במידה
והמזמין לא יקיים כל ו/או חלק מהתחייבויותיו על פי הזמנה זו מכל סיבה שהיא,  נהיה חייבים באופן אישי בקיום כל התחייבויות המזמין על פי
הזמנה זו ולראייה חתימותינו להלן


חתימת הפונה: שם מלא: